THINK GOLD. THINK MASARYČKA

environmental happening / directed by Martina Čurdová / Prague Masaryk station / 2020

https://arnika.org/na-happeningu-proti-vystavbe-u-masarykova-nadrazi-akrobatky-spoutaly-developery